Оспоравање сексуалног идентитета деце представља незанемарљив ризик

SANU_1

Пише: Димитрије Марковић

Када је у питању пропагирање и наметање идеологије хомосексуализма, родне идеологије и других облика душевног насиља над друштвом, и посебно над децом и омладином, САНУ и друге научне и стручне организације, али и појединци – ћуте.
Погледајмо како словачки интелектуалци брину о својој деци и омладини, (посебно обратите пажњу из којих све области долазе, и на пети корак предложен влади).

Директорима школа је достављен апел стручњака о утицају родне идеологије на ментално здравље деце

Словачка 16 октобар 2014 (ХСП / Фото: ТАСР)

Дана 13. октобра био је директорима свих вртића, основних и средњих школа Словачке Републике достављено “Мишљење и апел лекара, психолога и других стручњака о утицају родне идеологије на душевно здравље деце”.
Водећи стручњаци из медицинске, академске и научне заједнице информисали су директоре школа на тему родне идеологије. Указали су на ризике које представља за душевни и психосексуални развоја деце и омладине. “… ради се о социјалном експерименту методом “покушаја и грешке “, где тек будућност може показати да је то била трагична грешка. Са стручне, медицинске и психолошке тачке гледишта је експериментисање са душевним развојем детета неприхватљиво” наводе стручњаци.
“Оспоравање сексуалног идентитета деце представља незанемарљив ризик од изазивања поремећаја родног идентитета, што је у ствари душевни поремећај и налази се у међународној класификацији болести”, рекла је лекар и високошколски педагог Ева Греј.
О родној идеологији је овим апелом било обавештено 4350 директора . Заједно са апелом су добили и списак 290 научних и медицинских стручњака који су апел до данас подржали.

Апел је достављен и владиним званичницима
Поред директора је био апел још у јулу достављен владиним званичницима Републике Словачке, председнику Републике Словачке, премијеру Републике Словачке, свим члановима Владе Републике Словачке и председнику Народне скупштине Републике Словачке. “Ни Влада ни надлежна министарства се до данас нису изјаснила о апелу, нису затражили састанак или стручне консултације организатора апела.”, рекла је пројектни координатор радне групе Јана Новотна.
Обавеза да се информишу директори школа о апелу је представљена јавности на конференцији за штампу одржаној 2. јуна у Братислави.

Апел против стратегије за равноправност полова
Стручњаци из редова лекара, психолога, психијатара, наставника, биолога и социолога, посебно упозоравају на ризичне процедуре тзв. родне пријемчивости и одстрањивање родних образаца понашања (стереотипа), који се све више уводе у школско образовање под изговором “борбе против предрасуда и дискриминације.” Из тих разлога су се представници стручне јавности обратили Влади са захтевом да у циљу заштите деце од родне идеологије уведе пет корака:
1 Праћење наставних помагала и уџбеника за школе
2 Обезбедити образовање педагога у односу на ризике родне идеологије
3 Зауставити државно финансирање родних пројеката усмерених на родну пријемчивост деце и друштва
4 Ширење свести о ризицима родне идеологије на душевни развој деце и младих
5 Усвојити делотворне законодавне мере против чињења душевног насиља над децом.
Упркос напорима стручњака да дође до дијалога о родној идеологији влада на позив није реаговала.У случају примедбе на Националну стратегију о родној равноправности у Републици Словачкој заједно са Акционим планом за период 2014-2019 надлежни нису медијски информисали (јавност) о покретању примедбеног поступка о оба контроверзна документа.

Извор: http://www.hlavnespravy.sk/riaditelom-skol-bola-dorucena-vyzva-odbornikov-ku-vplyvu-rodovej-ideologie-na-dusevne-zdravie-deti/396437
Превод: Димитрије Марковић

4 thoughts on “Оспоравање сексуалног идентитета деце представља незанемарљив ризик

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s