Пажња! Секта! Биодинамичка пољопривреда.

štajner

Браћо и сестре у Христу, у последње време се код нас све више прича о тзв. биодинамичкој пољопривредној производњи, која нам се представља и препоручује као нешто добро и корисно. Углавном се о биодинамичкој производњи говори као о начину производње здраве хране, а о биодинамичким домаћинствима као о самодовољним имањима или организмима.
Постоји већ одређен број домаћинстава у Србији која примењују биодинамички начин производње и функционишу као биодинамичка домаћинства. Али су овакав начин производње прихватили и неки велики произвођачи, попут винарије Ковачевић (1) (2) (3) (4)
Међутим, када се говори о овоме прећуткују се информације које су веома важне, посебно за нас православне хришћане. Наиме, утемељивач биодинамичке производње је Рудолф Штајнер, оснивач синкретистичке секте познате под називом Антропозофско друштво.
У сада већ чувеној књизи ”Верске секте, Приручник за самоодбрану” официр полиције Зоран Д. Луковић обрађује антропозофију у два поглавља: 1) Синкретистичке секте и 2) Окултистичке псеудонауке, теорије и правци где је представља као једну од најважнијих магијских дисциплина.
Предавања о биодинамичкој производњи Штајнер је у почетку држао члановима антропозофског друштва, пољопривредницима.
Принципи биодимамичке производње су утемељени у учењу Анропозофског друштва.
У горе поменутој књизи ”Верске секте” можемо, између осталог, прочитати следеће:
”Антропозофија. Оснивач је Рудолф Штајнер (1861-1925), претходно теозоф и следбеник Хелене Блавацке. Антропозофско друштво је основано 1909. године.
И у окултистичким дисциплинама иначе, а такоће и у теозофији и антропозофији запажамо један кривудави развојни пут од периода до периода, од друштва до друштва, са мањим или већим философским или религијским садржајима у себи. Дешавало се да се на неким конспиративним скуповима отворено служило Сатани, уз разноврсно богохуљење, гашење светиња, жртвовање животиња, па и деце…
Теозофија и антропозофија одбацују идеју Бога као личности. Бог је, по њима, моћ, мистична моћ инволуције и еволуције. Он је свезнајућа и свемоћна присутност и потенцијалност. С тим у вези објашњавају да је Господ наш Исус Христос две личности, а не једна. Наиме, у човека Исуса уселио се дух Сунца Христос приликом Исусовог купања на реци Јордану. После Исусове смрти на Голготи Христово Ја сјединило се са Земљом и делује као дух Земље и утиче на развој човечанства. Антропозофија „човечанска мудрост” је, пак, специфично окултно знање о тајнама човечјег бића,његовој суштини, судбини и његовом месту у свету. Све то знање постиже се специјалним духовним методом који је познат само онима који су посвећени у тајна знања антропозофије. У порећењу са теозофијом, овде се више тежи практичном и социјалном деловању на плану културе и свакодневице.
Теозофија и антропозофија афирмишу екуменистичка и универзалистичка питања и пропагирају идеју стварања једне религије, мада то раде више на бази окултистичких техника, него по основу реалног догматско-доктринарног приближавања светских религија. Данас се оснивају разне верске групе које, искрено или из комерцијалних разлога, претендују да уједине човечанство око своје “универзалне” доктрине и под вођством свога вође.” (5)
Када је у питању биодинамичка производња, ово су неке од основних информација:
”Основна Штајнерова теза је постојање ‘Животне снаге’ у пољопривредним културама и тлу, као и минералима и хемијским елементима, који утичу на жива бића. Човек путем овако узгајене хране у организам уноси ‘космичке силе’ које имају своје деловање на биљке и животиње.” (6)
Епископ Александра Милеант пише: ”Потпуна супротност …здравој религиозности, заснованој на вери и послушању Богу, јесте нездрава, „црна духовност“ окултизма. Овде такође постоји елеменат натприродног и тражење помоћи, – али се она не тражи од Творца, него од некаквих сумњивих духова или од тајанствених нефизичких сила. /…/ На претпоставци о постојању безличних нефизичких сила појавио се читав низ савремених окултних теорија, које су одевене у квазинаучну теминологију, а читаоцу се нуде као корисни рецепти за све животне случајеве. /…/ да ли постоји нефизичка, морално-неутрална енергија, и ако постоји, каква је њена природа? Да бисмо на ова питања одговорили треба уочити да је свака енергија или сила, без обзира на то да ли је реч о материјалној или духовној енергији, увек повезана са извором, из кога истиче. Тако је, на пример, свака физичка енергија или поље (електромагнетно, гравитационо, итд.) нешто што не постоји само по себи, него исходи из одређених субатомских честица (фотона, гравитона, итд.). Пошто су све те физичке честице безличне, и поља, која оне формирају, такође су безлична и морално-неутрална. На сличан начин, и духовна енергија (духовне силе) не постоје „саме по себи“, него такође происходе од овог или оног духовног бића. А пошто су духовна бића (ангели, људи, демони) личности, самим тим енергија која од њих произилази јесте обележена њиховим духовним стањем – добрим или злим. /…/ Схвативши то, морамо се сложити да је сила (енергија) која исходи од Бога или ангела увек добра и привлачи добру, а сила (енергија) која исходи од демона, увек зла и гура у зло. Вишестолетно искуство Цркве то потврђује.” (7)
О каквим је космичким силама реч, када је у питању биодинамичка производња, можемо лако да закључимо из учења Теозофског друштва.
”Штајнер описује специфичне начине ђубрења, који треба да подстакну исправну везу космичког и хранидбеног.” (6) Застрашујуће је видети, када је реч о ђубрењу, како у виноградима поменуте винарије Ковачевић забадају кравље рогове у земљу, а затим их ваде, наравно по антропозофском календару (емисија ”Вино и виноградарсво”) (8). Сама та слика је довољна да изазове сумњу и подтакне на размишљање о чему се ту заправо ради.
”Немачки антропозофи Maria Thun и Matthias K. Thun, читаву су другу половину двадесетог века развијали и истраживали основне поставке биолошко динамичке пољопривреде. Опитно су вршили сетву и садњу у временском складу са кретањима и позицијама звезда у односу на планете/…/Даље су развили и конкретно испитали Штајнерову тврдњу о утицају небеских тела на поједине делове биљке. На темељу добијених резултата сваке године се објављује сетвени календар, са разним упутствима за све гране пољопривреде, посебно за погодно време сетве и садње.” (6)Овај календар користе и они који се баве биодинамичком производњом у Србији.
Дакле, уместо искуства предака – секташки, антропозофски, календар; уместо молитве Богу (укључујући и оне за разне прилике, пред сејање усева,пред вршидбу, над плодом по берби или вршидби, ради благослова вина итд.) – положај звезда; уместо освештања винограда на празник светог Трифуна – магијске ”космичке силе”…
Храна произведена по принципима биодинамичке проиводње се назива биодинамичка храна.
Манифестни циљ ширења биодинамичке производње је ширење производње здраве хране а латентни, стварни, ширење учења ове секте, односно саме секте.
За Антропозофско ”друштво” је карактеристично то да организују разна предавања из области философије науке, педагогије (нпр. и код нас присутна тзв. Валдорф педагогија која је утемељена у антропозофији), уметности итд. а као што видимо користе и пољопривредну производњу да би продрли у све слојеве друштва.
За крај, сетимо се речи Светог Владике Николаја које, свакако, важе и у овој прилици : ”Нека се сваки врати Богу и себи, нека нико не буде ван Бога и ван себе, да га не би поклопила језива тама туђинска, са лепим именом и шареном одећом.”

Димитрије Марковић
1. http://www.opanak.net/holandanin-i-nemica/
2. http://www.vino.rs/podrum/zapisi-iz-podruma/item/1778-srpska-biodinamika-na-delu.html
3. https://www.youtube.com/watch?v=ls7Api1LA0w
4. https://www.hrana-pice-price.com/zanimljivosti/biodinamicka-proizvodnja-mlekara-petrov/
5) http://www.skripta.info/wp-content/uploads/2016/03/Zoran-D.Lukovic-Verske-sekte.pdf (Наведена два поглавља. Књига се овде може бесплатно преузети)
6) https://sh.wikipedia.org/wiki/Biodinamička_poljoprivreda
7) https://svetosavlje.org/covek-je-visi-od-zvezda-okultizam-astrologija-magija-pravoslavlje-i-sekte-knjiga-vi/3/

8) https://www.youtube.com/watch?v=JsBQWlhnweY&t=51s

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s