Европска унија – највећа превара 21. века

Превара Зашто је моје мишљење да је Европска унија највећа превара 21. века ? Превара представља институт облигационог права и назива се и квалификованом или изазваном заблудом. Ако једна страна изазове заблуду код друге стране или је одржава у заблуди у намери да је тиме наведе на закључење уговора постоји превара. Превара у себи садржи два елемента: 1. намеру једног уговорника да изазове или одржи … Continue reading Европска унија – највећа превара 21. века

Приступање Србије Европској унији са аспекта система вредности

Као што је познато 1054 године дошло је поделе на Источну православну и Западну Католичку цркву.До удаљавања је, међутим, почело да долази раније, а било је условљено не само богословским, него и различитим политичким, друштвеним и културним приликама, тј. РАЗЛИКАМА између Истока и Запада. Опредељење српског народа за Источну Православну цркву је исказано и потврђено за време великог жупана Стефана Немање и његовог сина Светог … Continue reading Приступање Србије Европској унији са аспекта система вредности