Неопаганизам у Србији и спрега са псеудоисторијом

Важан сегмент у процесу наметања нове парадигме од стране лажинаучника представља и ширење неопаганизма.Лажиисторија и неопаганизам се међусобно преплићу, што је лако уочити анализом рада псеудоисторичара и неопаганских организација и појединаца. Код нас, међу главне пропагаторе псеудоисторије а посредно или непосредно и неопаганизма спадају Весна Пешић, Горан Шарић, Александар Шаргић и Игор Милосављевић (”Србија Глобал” и ”Трибал Глобал”), Драган Јовановић, Предраг Ђурић и Удружење грађана … Continue reading Неопаганизам у Србији и спрега са псеудоисторијом