Пажња! Секта! Биодинамичка пољопривреда.

Браћо и сестре у Христу, у последње време се код нас све више прича о тзв. биодинамичкој пољопривредној производњи, која нам се представља и препоручује као нешто добро и корисно. Углавном се о биодинамичкој производњи говори као о начину производње здраве хране, а о биодинамичким домаћинствима као о самодовољним имањима или организмима. Постоји већ одређен број домаћинстава у Србији која примењују биодинамички начин производње и … Continue reading Пажња! Секта! Биодинамичка пољопривреда.