Шта су то псеудонаука и псеудоисторија?

Пише: Димитрије Марковић Наука је скуп систематизованих знања, о нама и свету који нас окружује или о одређеној области, стечених применом одговорајућих научних метода. Научни метод је пут или начин долажења до сазнања, односно решења одређеног проблема и подразумева неколико фаза: идентификација проблема, хипотеза, предвиђање резултата, експеримент за проверу предвиђања, резултат, тумачење и закључци. Теорија се поставља онда када хипотеза задовољава. Према Кембриџ речнику псеудонаука … Continue reading Шта су то псеудонаука и псеудоисторија?