Демократска друштва ? Казнена политика: случај САД и Британије

zatvor

Сједињене државе имају далеко најстрожи систем казненог права на свету.У америчким затворима се тренутно налази више од 2 милиона осуђеника, док још 4 милиона чека на изрицање пресуде.Иако Сједињене Државе чине само 5 процената укупног светског становништва, од укупног броја свих затвореника на свету 25 процената налази се у америчким затворима.
У америчким затворима ради више од 500.000 људи а влада издваја 35 милијарди долара годишње за одржавање система.Казнени систем све више постаје приватизован,јер приватне компаније могу да склопе уговоре са државом о изградњи и управљању затворима за прихват све већег броја затвореника.Критичари оптужују да се све више развија један ”затворско-индустријски комплекс” : њега чини велики број људи – укључујући бирократе, политичаре и затворске службенике – који улажу у постојећи затворски систем, али и у његово даље ширење.
Велики број људи у Сједињеним Државама залаже се за смртну казну.Године 1999, 71 проценат одраслих испитаника изјавио је да подржава смртну казну, док је 21 проценат био против.То представља значајну промену у односу на 1965 годину када је 38 процената испитаника било за такав облик кажњавања а 47 процената против.Број појединаца који чекају на извршење смртне казне бележи лагани пораст од 1977 године, када је Врховни суд подржао државне законе о оваквом облику кажњавања.Крајем 1997, више од 3000 затвореника чекало је на извршење смртне казне.Од овог броја, 99 процената били су мушкарци, и то 56 процената белаца и 42 процента црнаца (Министарство правде САД, 1998).
Заговорници овог најтежег облика кажњавања указују да је дошло до укупног пада криминала у Сједињеним Државама у току последњих десет година што, по њима, представља још један доказ да затворски систем функционише.Међутим противници се не слажу тврдећи да се смањење криминала може објаснити другим чиниоцима као што су јака економија и ниска незапосленост.
Више од једне четвртине Американаца афричког порекла налазе се, или у затвору или су на условној слободи.
Последњих година систем кривичног права у Британији постао је строжи.Долази до сталног пораста броја затвореника; у 1997 години било је 67.000 затвореника, то јест 10 процената више него у претходној години (ХМСО,1999).Сразмерно броју становника, већи број људи налази се у затвору у Енглеској и Велсу него у другим западноевропским земљама (Гардијан, 23 фебруар 2000).Уз то, судови у Енглеској и Велсу преступнике много чешће кажњавају вишегодишњим затворским казнама него судови у другим европским земљама.Неки критичари изражавају бојазан да се, у том погледу, Британија сувише приближила Сједињеним Државама, које имају далеко најстрожи систем кривичног права на свету.
Затвореници се, УГЛАВНОМ, више физички не малтретирају, што је у Британији некада била уобичајена пракса; ипак, још увек трпе многа ограничења.

извор: Социологија, Ентони Гиденс

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s